Wat is ont-moet-en?

 

'In je hart sluimert een lied om te zingen en een dans om te dansen,
maar de dans is onzichtbaar, en het lied….. zelfs jij hoort het nog niet.
Het verbergt zich diep van binnen, in de kern van je wezen, en moet naar de oppervlakte komen;
het moet tot uitdrukking komen.
Dat wordt bedoeld met 'zelfverwerkelijking'.

Osho


Tijdens de groepsavonden zullen we ons voornamelijk bezighouden met ontspannen en masseren.
Maar dan op een speciale manier. Je zou het masseren 'meditatie-massage' kunnen noemen.

Deze groep is géén cursus. Het is niet de bedoeling je van nog meer informatie te voorzien dan je al in je hoofd meedraagt. Het is ook geen massage-cursus.

Deze groep is géén therapiegroep. We zullen ons niet bezighouden met je trauma's, met alles wat je in het verleden opgelopen hebt.

De groep wil je een veilige omgeving bieden, waarin een intense ontmoeting met de andere deelnemers ontstaat, waarin je je bewust kan worden dat er in jou, naast je onzekerheden, je angsten en je oordelen, een innerlijke kern of kracht is waarop je met steeds grotere zekerheid kan gaan vertrouwen.
Weg van je opvoeding, normen, gedragsregels, ego, naar wie je werkelijk bent, naar je liefde.
Bewust worden van je eigen gevoel, je eigen lichaam, je gedachten. Ontdekken dat bewustzijn iets is.

Dit is een groep voor mensen die rondlopen met vragen zoals:
 - Hoe word ik gelukkig?
 - Hoe kunnen we het leven aangenamer, plezieriger, meer leefbaar maken voor onszelf?
 - Wat is de zin van mijn bestaan?


Hoe worden we gelukkig?
Voor velen de belangrijkste vraag in het leven.
Misschien is er geen antwoord op.
Voor mij (Fred Hafkamp) is de vraag: hoe bereik ik innerlijke vrede?
Innerlijke vrede heeft te maken met bewustzijn.
Alles wat we met ons verstand najagen zal ons op de lange duur niet gelukkig maken.
We kunnen er even van genieten, maar dan komt weer de onvrede.

Hoe bereiken we innerlijke vrede?
Dat is voor mij (Fred) een vraag waar wel een antwoord op is.
Maar het is geen eenvoudig antwoord.
Heel kort door de bocht is het antwoord: ‘ontwikkel bewustzijn’

Of het leven plezierig is hangt niet in de eerste plaats af van de uiterlijke omstandigheden.
Werkelijke moeilijkheden, zoals ziekte en dood, horen bij het leven zoals gezondheid en geboorte.
Vaak zijn deze een uitdaging voor ons om ze te 'beleven'.
De meeste depressies, onze eenzaamheid, onze zwaarmoedigheid, de zinloosheid, hebben echter alles te maken met onze manier van denken.

Het denken is nuttig bij het inrichten van ons leven en het uitvoeren van de taken die we moeten doen.
Het zou echter heel mooi zijn als we het op z’n tijd ook konden stilzetten en ons konden beperken tot het echte waarnemen van ons voelen en van de werkelijkheid zoals die is.
Vaak denken we dat we het verstand zijn, in plaats van dat we ons verstand alleen gebruiken wanneer dat nodig is.

Wij zijn bewustzijn.
Bewustzijn is iets anders dan het denken.
Als het denken zwijgt, als het piekeren stopt, kunnen we toch aanwezig zijn, getuige zijn, deelnemer aan het leven.
Bewustzijn is 'dat wat is'.
In de groep willen we proberen ons bewust te worden van bewustzijn.
Het denken kan rusten.
Aanwezig zijn in aanraking en contact en die aanwezigheid ook bewust zijn.

Ont - moet - en = niets moet, al het moeten laten vallen en tegelijk niet alleen zijn.