Onze uitgangspunten 

In onze cultuur is het de gewoonte dat tijdens de opvoeding van een kind een pakket kennis en een pakket normen en waarden van buitenaf wordt aangedragen en in het kind wordt gegoten.

Zonder dat direct te veroordelen werken wij juist andersom. Onze "opvoeding" bestaat er uit dat wat reeds in de persoon aanwezig is tot bloei te brengen. We willen niemand veranderen of verbeteren of iets aan de persoon toevoegen of hem kennis bijbrengen. Het gaat uitsluitend om bewustwording van dat wat is, tot het optimaal naar voren brengen van de eigenheid van iedere deelnemer. 

De bewustwording gebeurt op drie gebieden die we schematisch in beeld kunnen brengen als: 

1. De gevoelens en emoties

Durf te voelen wat je voelt en durf je emoties te leven.

We maken onderscheid in gevoelens die als het ware bij je binnen komen en je iets zeggen over je omgeving en emoties die je uitstraalt en waarin de omgeving iets over jou kan ervaren. Alle blokkades die in het onbewuste zitten en die het vrij stromen van gevoelens en emoties verhinderen willen we bewust maken om de vrije expressie van je zijn te ondersteunen. 

2. Het lichaam

Accepteer het lichaam en alles wat erbij hoort. Ervaar dat we als mens in een dierlijk lichaam leven met de bijbehorende functionaliteit, zoals de seksualiteit. Het lichaam is prachtig, het is het allergrootste van alle mysteries. Het innerlijk beleven van het lichaam en je energie, als fundering van ons mens zijn. De verbinding van ons wezen met de natuur en met de schepping gaat via het lichaam en de zintuigen. 

3. Het denken en het bewustzijn

Het denken plaatst ons in de tijd. We herinneren ons daarmee gisteren en maken daarmee plannen voor morgen. Het denken vloeit voort uit ons menszijn. Alleen mensen kunnen denken. Maar het is een fout idee te menen dat het denken ons menszijn uitmaakt. Dat we ons denken zijn. Ons bewustzijn is een "laag hoger" dan ons denken. Bewustzijn heeft vooral met het NU te maken. Een ontwikkeld bewustzijn heeft de beschikking over intuïtie en inspiratie. We willen van binnen uit een idee krijgen over wat ons wezen is. 

We vinden het zielig als een olifant probeert zo sierlijk te bewegen als een vlinder of als een vlinder probeert zo hard te stampen als een olifant. Worden wie je bent. Niet iets nastreven waarvan je het idee in je hoofd hebt dat je dat zou moeten kunnen of zijn. 

Onze activiteiten kunnen je een richting wijzen waarin je kan gaan. We kunnen je wijzen op het bestaan en op de waarheden in jezelf. Een richtingbord naar Amsterdam is niet Amsterdam zelf. We kunnen niet meer zijn dan een richtingwijzer. Het bestaan zelf en je eigen kern zal je zelf moeten ontdekken.