Werkwijze 

We zullen tijdens vrijwel alle groepsavonden ontspanning en massage gebruiken in het proces van bewustwording. Ervaring met massage is niet nodig. Tijdens de eerste paar avonden zullen aanwijzingen gegeven worden hoe een ontspanningsmassage kan worden gegeven. Die aanwijzingen kan je, maar hoef je niet op te volgen. Het belangrijkste tijdens deze avonden zal namelijk zijn het bewustzijn waarmee we een ander mens ontmoeten en aanraken. Veiligheid en het gevoel van veiligheid van iedere deelnemer staat voorop. Vanuit de veiligheid ontspannen. Ruim de tijd nemen om je gevoelens waar te nemen en je gedachten gade te slaan. Je zintuigen gebruiken. Aanwezig zijn. Het zonder oordeel benaderen van de andere deelnemers en merken dat je gevoelens iets zeggen over jezelf.

Massage

MassagehandenVoelen. Aangeraakt worden. Voelen dat je leeft.
Ook bij het geven van de massage ontspannen zijn. Je intens bewust zijn van wat je doet. ‘In je handen zijn’. Gevoelig worden voor de processen die zich afspelen.
Een eenvoudige aanraking, bijvoorbeeld een hand op de rug, kan bij de ontvanger al een stortvloed van gevoelens wakker roepen. Terwijl de massage zo lang­zaam en voorzichtig gedaan moet worden dat alle gevoelens die opkomen volledig 'verwerkt’ kunnen worden, vragen we je je zeer bewust te zijn van wat er aan gevoelens in je leeft. Gevoelens van weerstand, wantrouwen, angst, walging mogen er zijn, ook gevoelens van plezier, genot en lust zijn toege­staan. Precies voelen wat je voelt en accepteren wat je voelt.

Massage zoals die in deze groep wordt gedaan geeft je de gelegenheid om heel dicht bij jezelf te zijn. Om heel goed te kijken en te luisteren naar alles wat je ervaart. Om zonder oordeel, zonder denken, de anderen in de groep te ont-moet-en. We gebruiken massage als meditatie.